Финансов речник

Взаимен инвестиционен фонд

Дефиниция на думата: (Взаимен инвестиционен фонд)

Обединение на средствата на множество инвеститори с цел придобиване инвестиране в активи. Самите покупки се ръководят от мениджъри в организацията, а тя преразпределя приходите си на инвеститорите.