Финансов речник

Годишен процент на разходите (ГПР)

Дефиниция на думата: (Годишен процент на разходите (ГПР))

Представлява общото оскъпяване на кредита за клиент за определен период, обикновено година. В него освен лихвата се включват абсолютно всички такси на финансовата институция, свързани с отпускането на заема.