Партньори

Вие избрахте...

АОНК

Асоциацията за отговорно небанково кредитиране, основана през 2014 г., е сдружение с нестопанска цел, чиито основни ценности са коректност, сигурност и прозрачност при отпускането на бързи кредити, защитавайки интересите на потребителите в бранша.

CITYCASH, като сериозна компания, която винаги е подкрепяла добросъвестността, професионализма и почтеността при предоставянето на краткосрочно небанково финансиране, също е пълноправен член в АОНК. Така CITYCASH за пореден път доказва и получава признание за ангажираността си към отговорното небанково кредитиране, прилагайки напълно прозрачни и коректни условия в работата си.

Целта на всички водещи компании - членове в Асоциацията е да поддържат най-високи стандарти в предоставянето на небанковите финансови услуги и в качеството на обслужване, допринасяйки за добрия имидж на бранша.