Финансов речник

Годишна ефективна доходност

Дефиниция на думата: (Годишна ефективна доходност)

Измерител, позволяващ сравняването на доходността на инструменти с различен падеж. На практика тя показва какви биха били доходностите от инструменти за конкретен срок, обикновено от една година.