Финансов речник

Валутен Курс

Дефиниция на думата: (Валутен Курс)

Представлява стойността на една валута, измерена чрез друга валута. Много често единият участник във валутната двойка е щатският долар, като валутите на другите страни са представени спрямо цената си в долари.