Финансов речник

Нетна печалба

Дефиниция на думата: (Нетна печалба)

Онази част от приходите, която остава за компанията, след като от нея са извадени всички дължими разходи, включително и данъците. Нарича се още чиста печалба и е сред най-важните финансови индикатори за всеки бизнес.