Финансов речник

Кредитна карта

Дефиниция на думата: (Кредитна карта)

Физическа карта за извършване на финансови трансакции, която, за разлика от дебитната карта, позволява разплащания да се извършват и на кредит. Условията, при които се отпуска кредитът, са предварително договорени между притежателя на кредитната карта и финансовата институция, която я обслужва.