Финансов речник

Платежно нареждане

Дефиниция на думата: (Платежно нареждане)

Заповед на клиент до финансова институция, в която той има сметка, с която потребителят разпорежда определена сума от баланса му да бъде изплатена на друго лице или организация.